Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vedení účetní agendy

Vedení zjednodušené daňové evidence (včetně rekonstrukce minulých období jednoduchého účetnictví)
Vedení účetnictví (podvojného)
 

Obsahem těchto služeb je:

 
zpracování primárních účetních dokladů
 
 •     kontrola náležitostí všech dokladů
 •     doplnění náležitostí s ohledem na všechny zákonné předpisy
 •     zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
 
vedení daňové evidence a účetnictví 
 
 •    vedení pokladní knihy
 •    vedení knihy bankovních dokladů
 •    vedení knihy pohledávek
 •    vedení knihy závazků
 •    vedení účetního deníku (deníku zjednodušené daňové evidence)
 •    vedení hlavní knihy analytické evidence (v případě podvojného účetnictví)
 •   zpracování kompletní roční účetní závěrky
 •   vyhotovení klientem požadovaných výstupních sestav
 •   vyhotovení účetní závěrky (bilance a výkaz zisků a ztráty)
 •   vyhotovení zákony vyžadovaných výstupních sestav
 •   vedení evidence pro účely zákona o DPH
 •   zpracování přiznání k DPH
 •   zpracování přiznání k dani z příjmů
 •   zpracování souhrnného hlášení k DPH
 
 •   Zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu
 •   Účetní dohled ve firmě a poradenství, konzultace on-line 
 •   statistické výkazy 
 •   tvorba rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 •   evidence hmotného a nehmotného majetku
 •   rekonstrukce účetnictví
 •   zastupování na úřadech